בס"ד

ברכות לראש משביר

השרת והדומיין (לשנתיים) נתרמו להצלחת בני משפחת צדקה הי"ו ובכללם:
לרפואת הנפש ורפואת הגוף במהרה
למרת שרה בת גיזלה.
ומאיר בן אסתר.
לזרע בר קיימא ופרי בטן במהרה למשה בן שרה ורעייתו רעות בת אילנה.
וכן לזיווג הגון במהרה לאסתי בת שרה.
והצלחת נתנאל בן שרה בכל אשר יעשה יצליח.
וכן הצלחה בכל לאייל בן שרה וחוליאנה בת גרסיאלה, שיזכו לבנות ביחד בית יהודי כשר, מלא שמחה ואהבה, בית שיהיה משכן לשכינה, עם הרבה שמחה של בנים ובנות עוסקים בתורה ובמצוות.

© כל הזכיות שמורות לכל עם ישראל.
ה' יזכנו במהרה לאורו.