בס"ד
אתר זה מוקדש
לעילוי נשמת הצדקת
שרה בת גיזלה

ולעילוי נשמת
וחסינטה בת רחל

ת.נ.צ.ב.ה.
אמן
ברכות לראש משביר
השרת והדומיין (לשנתיים) נתרמו להצלחת בני משפחת צדקה הי"ו ובכללם:
לרפואת הנפש ורפואת הגוף במהרה
ומאיר בן אסתר.
לזרע בר קיימא ופרי בטן במהרה למשה בן שרה ורעייתו רעות בת אילנה.
וכן לזיווג הגון במהרה לאסתי בת שרה.
והצלחת נתנאל בן שרה בכל אשר יעשה יצליח.
וכן הצלחה בכל לאייל בן שרה וחוליאנה בת גרסיאלה ובנם מאור, הי"ו.

לשפע בשורות טובות ומשמחות, פרנסה בריאות והצלחה לכל המשפחה


© כל הזכיות שמורות לכל עם ישראל.
ה' יזכנו במהרה לאורו.