בס"ד
ליקוטי מוהר"ן
מאת רבי נתן, על פי דברי
רבנו נחמן מברסלב.
זצוק"ל.
זכותם יגן עלינו.
אמן.
•°•°•
ליקוטי מוהר"ן - קמא

ליקוטי מוהר"ן - תינינא

קיצור ליקוטי מוהר"ן•°•°•

אמר רבנו נתן מברסלב:
אלו הדברים אמר לבניו ותלמידיו, כעין צוואה, ביום הסתלקותו.
... דף אחד מספרי רבנו יהיה תיקון לכל, עיקר עסקכם יהיה להדפיס את הספרים, שיתקיים "יפוצו מעיינותך חוצה", ותהיו חזקים בממון, ברצון ובטרחא ...(סוף עלים לתרופה)
לכן לחץ שתף ותפיץ לחברך ותזכה למצווה רבה.
הוצאה זו מוקדשת לכבוד נשמת הצדיק
מורי
אזולאי עוזי
ב"ר דוד משולם
נולד י"א מר-חשוון התשי"ג
נתבקש לגנזי מרומים י"ג תמוז התשע"ג

ת.נ.צ.ב.ה.